Flagregulativ  -  Thurø Borgerforening

 

§ 1:

Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler og praksis i forbindelse med drift af foreningens flagalle.

 

§ 2:

Flagene kan ikke udlånes eller udlejes.

 

§ 3:

Thurø Borgerforening råder p.t. over 38 flagstænger, fordelt med 3 langs Kirkestræde, 19 langs Bergmannsvej samt 16 langs Brovejen.

16 flagstænger er anskaffet i 2006, 20 flagstænger i 2008 og 2 flagstænger i 2009.

Alle låg til flagholderne, langs Bergmannsvej og Kirkestræde, er malet med gul maling.

Til transport af flagstængerne er der i 2010 anskaffet en trailer.

 

§ 4:

Der flages ved de officielle flagdage og på konfirmationsdage i Thurø Kirke. Der henvises til aktuel flagliste på Borgerforeningens hjemmeside, www.thurøborgerforening.dk 

 

§ 5:

Flagning på særlige mærkedage sker, når følgende hovedforeninger har jubilæum:

                      Thurø Boldklub

                      Thurø Idrætsforening inkl. underafdelinger

                      Thurø Sejlklub

                      Thurø Rideklub

                      Thurø Jagtforening

                      Thurø Sømandsforening

                      Thurø Lokalhistoriske forening

                      Thurø Spejderne

                      Thurø Borgerforening

Foreningen Bergmannshus

og sker ved følgende jubilæer:  25 år, 50 år, 75 år, 80 år, 90 år og 100 år.

 

§ 6:

Der er indgået aftale med Thurø Kirke om, at flagalleen ikke opsættes på dage, hvor der er begravelse/bisættelse fra Thurø Kirke.

Flagformanden er ansvarlig for at kontakte Thurø Kirke, så der ikke opsættes flagalle på dage, hvor der er begravelse/bisættelse.

Ekstraordinær flagning kan finde sted efter at anmodning er behandlet i bestyrelsen og enstemmigt vedtaget.

Flagformanden er ligeledes ansvarlig for, ved ekstraordinære flaglejligheder, at kontakte Knud Albertsen, da hallen, hvori flagstængerne opbevares, kan være fyldt med maskiner, som skal flyttes inden flagstængerne kan køres ud.

 

§ 7:

Til opsætning af flagalleen er der sammensat et flaghold på ca. 10 deltagere samt et variabelt antal reserver.

Formanden for flagholdet udpeges af bestyrelsen og flagformanden deltager i bestyrelsesmøderne.

Flagformanden vælger deltagere og reserver til flagholdet i samarbejde med bestyrelsen.

Flagformand, flagmænd og reserver skal være medlem af foreningen.

 

§ 8:

På flagdage sammensætter flagformanden dagens flaghold og aftaler tid og sted med hver enkelt.

 

§ 9:                                                           

Flagalleen opsættes fra kl. 08.00 og nedtages kl. 17.00; dog tages flagalleen ned senest ved solnedgang, (den 25. december 2016, kl. 15.53 ).

 

§ 10:

Forsikringsforhold; der er tegnet forsikring, der dækker såvel trailer, som de medlemmer, der udgør flagholdet.

 

§ 11:

Alle forhold vedr. økonomi behandles i bestyrelsen og er derfor ikke indarbejdet i dette regulativ.