Bannerregulativ  -  Brovejskrydset

 

§ 1:

Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler og praksis for anvendelse af banner ved Brovejskrydset.

 

§ 2:

Banner kan opsættes for at gøre opmærksom på forskellige mærkedage, fx Juletræstænding, Juletræsfest, generalforsamling eller salg af medlemskort. Banner kan også anvendes som en ”spotreklame” for Thurø Borgerforening.

 

§ 3:

Opsætning af banner i forbindelse med afholdelse af en begivenhed foregår tidligst 14 dage forud for den pågældende begivenhed og nedtages dagen efter gennemført begivenhed.

Opsætning af banner som ”spotreklame” kan foretages på bestyrelsens foranledning og ophængningen strækker sig maksimalt over 14 dage.

 

§ 4:

Bestyrelsen for Thurø Borgerforening er ansvarlig for opsætning og nedtagning af banner.

 

§ 5:

Alle forhold vedr. økonomi behandles i bestyrelsen og er derfor ikke indarbejdet i dette regulativ.