Lidt om Sponsorer

 

Aktiviteterne i Thurø Borgerforening støttes af Erhvervssponsorer og Flagstangssponsorer.

Det er for nærværende:

  • Juletræstænding på parkeringspladsen ved Thurøhus med Julemand, Julesange og Musikalsk underholdning  -  med ca. 200 deltagere. 
  • Juletræsfest i Thurøhallen med Julemand, Julelege, Julesange, Musikalsk underholdning og Slikposer til børnene  -  med mere end 500 deltagere.

Begge arrangementer er helt gratis for øens beboere.

  • Flagalle'en opsættes på nationale Flagdage.

 

Navne på Erhvervssponsorer og Flagstangssponsorer vil fremgå her på hjemmesiden.

 

Man er altid velkommen til at kontakte Thurø Borgerforening hvis man ønsker at blive Erhvervssponsor, eller skrives på venteliste som Flagstangssponsor.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Mere om Erhvervssponsorer:

Thurø Borgerforening besluttede i 2012 en sponsormodel med én årlig henvendelse til erhvervsdrivende med forretning på Thurø.
Denne model er senere udvidet, på baggrund af henvendelser fra virksomhedsejere med bopæl på Thurø men med forretning udenfor Ø'en,
til også at omfatte denne virksomhedskatagori.

Thurø Borgerforening er stolt af den store opbakning fra de erhvervsdrivende med forretning/bopæl på Ø'en,
og er meget taknemmelig for den økonomiske støtte som ydes fra kredsen, en støtte som muliggør at Thurø Borgerforening kan afholde helt gratis arrangementer i forbindelse med både Juletræstænding, Gammeldags Juletræsfest, og driften af den flotte Flagallé.
 

En gang om året i august måned, henvender Thurø Borgerforening sig skriftlig til erhvervsdrivende og virksomhedsejere vedr. erhvervssponsorater. 

Thurø Borgerforening annoncerer årets Erhvervssponsorer ved den store Juletræsfest i Thurøhallen og med annonce i forårsnummeret af lokalbladet "Thurineren".
Desuden kan årets Erhvervssponsorer ses her på hjemmesiden.

Virksomheder, som eventuelt ikke er blevet kontaktet af Thurø Borgerforening, men som også ønsker at støtte foreningens arbejde,
er meget velkommen til at kontakte Thurø Borgerforening.

 

Erhvervssponsorer

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Mere om Flagstangssponsorer:

Flagstængerne, i alt 38 stk. blev udbudt til øens erhvervsdrivende ved foreningen's opstart i 2006 og er åremålsfastsat.

Flagstangen forsynes med sponsornavn.
Desuden kan Flagstangssponsorer ses her på hjemmesiden.

Man er altid velkommen til at kontakte Thurø Borgerforening hvis man ønsker at blive skrevet på venteliste som Flagstangssponsor.

 

Flagstangssponsorer